Proč PENB?

Informace o očekávaných nákladech na energie za rok: PENB má jako jeden z výstupů koláč tzv. energonositelů. Zde lze odečíst předpokládanou spotřebu plynu, elektřiny, případně též jiných paliv, např. biomasy. Koláč energonositelů také ukazuje množství využité energie zdarma, jako je tepelná energie země nebo venkovního vzduchu u tepelných čerpadel, případně solární energie u termických kolektorů nebo fotovoltaických článků. Pro výpočet nákladů za rok pak stačí vzít běžné ceny za kWh jednotlivých energonositelů a koláč jimi přenásobit. Je to jako u provozu auta. Spotřebitel dostane informace o spotřebě benzinu, neustále měnící se cenou paliva však musí spotřebu přenásobit sám, aby dospěl k provozním nákladům.

Doložení souladu s legislativou: PENB dokládá, že budova splňuje minimální standardy energetické náročnosti. Stát tak dohlíží na kvalitu stavby, na efektivní využívání energie a neobnovitelných zdrojů při výstavbě nových budov nebo při rekonstrukci těch stávajících. Pokud stavím nebo rekonstruuji, právě zpracování Průkazu a jeho nezávislá kontrola mi zajistí maximální míru energetické a finanční šetrnosti provozu budovy. Hlídá se tak nejen osobní zájem investora, ale též zájem celospolečenský.

Informovanost spotřebitele při prodeji a pronájmu: PENB, hlavně informace o energetické třídě a měrné spotřebě, se stanou běžnou součástí realitního trhu a to postupně jak s celými nemovitostmi, tak s jednotlivými částmi budov, jako jsou byty nebo kanceláře. Do kupní ceny nemovitosti se tak jistě časem, tak jako je tomu v jiných zemích, s touto povinností promítne právě energetická třída.

Míra vlivu na životní prostředí: PENB obsahuje nově i modrou škálu, která zobrazuje míru vlivu provozu budovy na životní prostředí. Tato stupnice zobrazuje tedy nejen energetickou efektivitu budovy, ale též zohledňuje, jak moc šetrné palivo je využíváno. Tedy například vytápění elektřinou má v ČR velmi vysoký negativní dopad na životní prostředí, naopak vytápění biomasou má dopad minimální. Nejnižší negativní dopad je vyjádřen opět třídou A, nejvyšší negativní dopad pak třídou G.