Legislativa

Na základě novely zákona č. 406/2000 Sb. ze dne 19. 7. 2012 (zákon č. 318/2012), která vstoupila v platnost 1. ledna 2013, jsou vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti:

  • Při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov při žádosti o stavební povolení
  • Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • Při pronájmu budovy
  • Od 1. 1. 2016 také při pronájmu ucelené části budovy

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:

  • Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smluv týkajících se koupě nebo pronájmu budovy.
  • Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu smlouvy.
  • Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní objekty:

  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019.

Vlastník je povinen zajistit PENB u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>